Phần cứng, Thiết bị...
LK Bán dẫn & Cảm biến
LK Khác và Phụ kiện
 
 LEDs
 
Thống kê truy cập
Đang online : 5
Số lượt truy cập : 2800584
 
Lọc SP theo Nhãn hiệu
Sản phẩm mới hàng tháng

Mã hàngMô tảGiá bán lẻSố lượng cònNgày đăng
12.288M-HC49S SMD 12.288 MHz HC-49S SMD Crystal(HC49S SMD-2, TAKAMISAWA, Taiwan)0100020/01/2021
11.0592M-HC49S SMD-a 11.0592 MHz HC-49S SMD Crystal(HC49S SMD-2, TAKAMISAWA, Taiwan)0100020/01/2021
RM06JTN512 5K1 ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN220 22R ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN511 510R ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN433 43K ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN1R0 1R ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN390 39R ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN470 47R ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN391 390R ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN752 7K5 ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN203 20K ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN363 36K ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN823 82K ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN394 390K ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
RM06JTN474 470K ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0018/01/2021
RM06JTN205 2M ±5% SMD-0603 Resistor(SMD0603-2, UniOhm, Chính hãng)0500018/01/2021
A2415S-2WR2 DC-DC Voltage Converter(DIP-5, MORNSUN, Chính hãng)84,000507/01/2021
ENC28J60-I/SS Ethernet ICs 8 KB RAM MAC&PHY Ethernet Controller(SSOP-28, Microchip, Chính hãng)48,00020007/01/2021