Phần cứng, Thiết bị...
LK Bán dẫn & Cảm biến
LK Khác và Phụ kiện
 
 LEDs
 
Thống kê truy cập
Đang online : 30
Số lượt truy cập : 330548
 
Lọc SP theo Nhãn hiệu

 Bộ lọc:
Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang
Chọn Mã hàngMô tảGiá bán (VNĐ)Mua hàng
R1/8W-101J
100R 1/8W ±5% Resistor
100R 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs
Cập nhật: 22/06/2015 - 03:29 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
64 Gói(100pcs)

R1/8W-102J
1K 1/8W ±5% Resistor
1K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 03/11/2023 - 01:56 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
50 Gói(100pcs)

R1/8W-103J
10K 1/8W ±5% Resistor
10K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 01/10/2021 - 04:12 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
97 Gói(100pcs)

R1/8W-104J
100K 1/8W ±5% Resistor
100K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 20/06/2016 - 03:26 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
75 Gói(100pcs)

R1/8W-105J
1M 1/8W ±5% Resistor
1M 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 04/06/2014 - 03:45 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
84 Gói(100pcs)

R1/8W-122J
1.2K 1/8W ±5% Resistor
1.2K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 26/11/2015 - 03:58 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
96 Gói(100pcs)

R1/8W-151J
150R 1/8W ±5% Resistor
150R 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs
Cập nhật: 07/03/2012 - 04:33 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
30 Gói(100pcs)

R1/8W-153J
15K 1/8W ±5% Resistor
15K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 12/09/2017 - 03:02 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
194 Gói(100pcs)

R1/8W-181J
180R 1/8W ±5% Resistor
180R 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 12/02/2012 - 06:11 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
43 Gói(100pcs)

R1/8W-203J
20K 1/8W ±5% Resistor
20K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 06/04/2016 - 02:46 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
81 Gói(100pcs)

R1/8W-221J
220R 1/8W ±5% Resistor
220R 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 12/09/2017 - 03:02 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
500 3,000
SL còn:
155 Gói(100pcs)

R1/8W-222J
2.2K 1/8W ±5% Resistor
2.2K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 12/09/2017 - 03:02 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
163 Gói(100pcs)

R1/8W-270J
27R 1/8W ±5% Resistor
27R 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 17/05/2021 - 11:44 AM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
49 Gói(100pcs)

R1/8W-273J
2.7K 1/8W ±5% Resistor
2.7K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 18/08/2023 - 03:14 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
50 Gói(100pcs)

R1/8W-331J
330R 1/8W ±5% Resistor
330R 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 06/03/2013 - 04:33 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
944 Gói(100pcs)

R1/8W-332J
3.3K 1/8W ±5% Resistor
3.3K 1/8W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/8 Watt , ±5%
1 Gói = 100 pcs
Cập nhật: 27/03/2019 - 01:51 PM
S.LĐơn Giá
1 4,500
10 4,000
50 3,500
SL còn:
97 Gói(100pcs)

Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang

Bạn đang ở trang 1 / 2 (Tổng cộng 20 Mục )