Phần cứng, Thiết bị...
LK Bán dẫn & Cảm biến
         8051 Microcontroller
         ATmega AVR MCU
         ATtiny AVR MCU
         Xmega AVR MCU
         ARM Microcontroller
LK Khác và Phụ kiện
 
 LEDs
 
Thống kê truy cập
Đang online : 118
Số lượt truy cập : 6286946
 
Lọc SP theo Nhãn hiệu
8-bit megaAVR Microcontroller
Xuất xứ chính hãng, nguồn hàng ổn định, giá ưu đãi cho nhà sản xuất và khách hàng mua số lượng lớn.Công cụ lập trình và phát triển hoàn hảo
MKii ISP/PDI/TPI Programmer -
 EasyAVR - Kit phát triển đầy đủ tinh năng
Xem thêm: nhiều Mạch nạpBoard Phát triển cho AVR
 

 Bộ lọc:
Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang
Chọn Hình ảnhMô tảGiá bán (VNĐ)Mua hàng
MCU 8BIT 256KB FLASH TQFP-100 ATMEGA2560-16AU
MCU 8BIT 256KB FLASH TQFP-100
Kiểu ChânTQFP(100)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 01/12/2022 - 10:55 AM
S.LĐơn Giá
1 260,000
25 258,000
50 256,000
100 252,000
SL còn:
97 Con

MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN ATMEGA16U2-MU
MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN
Kiểu ChânQFN(32)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 28/06/2022 - 10:00 AM
S.LĐơn Giá
1 110,000
25 109,000
50 108,000
100 107,000
SL còn:
109 Con

MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP ATMEGA32U4-AU
MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP
Kiểu ChânTQFP(44)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 16/11/2022 - 11:04 AM
186,000SL còn:
30 Con

MCU AVR USB 16K FLASH AT90USB162-16AU
MCU AVR USB 16K FLASH
Kiểu ChânTQFP(32)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 24/01/2022 - 01:31 PM
S.LĐơn Giá
1 74,000
25 73,000
50 72,000
100 71,000
500 70,000
SL còn:
0 (Tạm hết)

MCU AVR USB 16K FLASH QFN-32 AT90USB162-16MU
MCU AVR USB 16K FLASH QFN-32
Kiểu ChânQFN(32)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 24/01/2022 - 01:32 PM
S.LĐơn Giá
1 50,000
25 49,500
50 49,000
100 48,000
SL còn:
96 Con

MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP32 ATmega168PA-AU
MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP32
Kiểu ChânTQFP(32)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 29/11/2022 - 10:54 AM
S.LĐơn Giá
1 76,000
25 75,000
50 74,000
SL còn:
100 Con

MCU AVR 32K FLASH 32-TQFP ATmega328P-AU
MCU AVR 32K FLASH 32-TQFP
Kiểu ChânTQFP(32)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 19/11/2022 - 03:22 PM
S.LĐơn Giá
1 88,000
50 86,000
100 84,000
SL còn:
145 Con

MCU AVR 32K FLASH 28-PDIP ATmega328P-PU
MCU AVR 32K FLASH 28-PDIP
Kiểu ChânDIP(28)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 14/12/2022 - 03:57 PM
S.LĐơn Giá
1 94,000
25 93,000
50 92,000
100 91,000
SL còn:
332 Con

MCU 8BIT 8KB FLASH DIP28 ATmega88PA-PU
MCU 8BIT 8KB FLASH DIP28
Kiểu ChânDIP(28)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 24/01/2022 - 12:26 PM
S.LĐơn Giá
1 96,000
25 95,500
50 95,000
100 94,000
SL còn:
50 Con

MCU 8BIT 8KB FLASH TQFP-32 ATMEGA88PA-AU
MCU 8BIT 8KB FLASH TQFP-32
Kiểu ChânTQFP(32)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 05/08/2022 - 01:28 PM
S.LĐơn Giá
1 85,000
25 84,000
50 83,000
100 82,000
SL còn:
100 Con

MCU 8BIT 8KB FLASH TQFP32 ATmega8A-AU
MCU 8BIT 8KB FLASH TQFP32
Kiểu ChânTQFP(32)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính Hãng
Cập nhật: 26/11/2022 - 02:35 PM
S.LĐơn Giá
1 40,000
25 39,000
50 38,000
100 37,000
SL còn:
328 Con

MCU 8BIT 8KB FLASH DIP28 ATmega8A-PU
MCU 8BIT 8KB FLASH DIP28
Kiểu ChânDIP(28)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 14/12/2022 - 03:28 PM
S.LĐơn Giá
1 56,000
25 55,500
50 55,000
100 54,000
SL còn:
125 Con

MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP44 ATmega16A-AU
MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP44
Kiểu ChânTQFP(44)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính Hãng
Cập nhật: 21/09/2022 - 10:15 AM
S.LĐơn Giá
1 85,000
25 83,000
50 82,000
100 80,000
SL còn:
199 Con

MCU 8BIT 16KB FLASH DIP40 ATmega16A-PU
MCU 8BIT 16KB FLASH DIP40
Kiểu ChânDIP(40)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 07/07/2022 - 04:01 PM
S.LĐơn Giá
1 105,000
25 104,000
50 103,000
100 102,000
500 101,000
SL còn:
64 Con

MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP44 ATmega162-16AU
MCU 8BIT 16KB FLASH TQFP44
Kiểu ChânTQFP(44)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính Hãng
Cập nhật: 24/04/2021 - 04:02 PM
S.LĐơn Giá
1 95,000
25 90,300
50 85,500
100 80,800
500 76,000
SL còn:
0 (Tạm hết)

MCU 8BIT 16KB FLASH DIP40 ATmega162-16PU
MCU 8BIT 16KB FLASH DIP40
Kiểu ChânDIP(40)
Nhãn hiệuATMEL
Xuất xứChính hãng
Cập nhật: 24/04/2021 - 04:02 PM
S.LĐơn Giá
1 102,000
25 101,000
50 100,000
100 99,000
500 98,000
SL còn:
91 Con

Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang

Bạn đang ở trang 1 / 2 (Tổng cộng 23 Mục )